Rosa Open Arms
authentiekhovenier
 
Onkruidbrander

machines

Het is belangrijk om constant aan verbetering te blijven werken om u als klant optimaal te dienen.

Voor een onkruidbestrijding op ( half)verhardingen heb ik een Infraweeder thermische brander aangeschaft met kap .

De toekomst ligt in accu gereedschap.Ik heb nu nagenoeg al het gereedschap op accu .

Uitzondering zijn een paar machines die veel kracht vragen. 

Dit alles voor u om stil en zo milieuvriendelijk te werken. Op deze manier probeer ik uw en mijn ecologische voetafdruk zo klein mogelijk te houden.