Rosa Open Arms
authentiekhovenier
 
Onkruidbrander

Machines

Het is belangrijk om constant aan verbetering te blijven werken om u als klant optimaal van dienst te zijn.

Voor een onkruidbestrijding op ( half)verhardingen heb ik een Infraweeder thermische brander aangeschaft met kap.

De toekomst ligt in accugereedschap. Ik heb nu nagenoeg al het gereedschap op accu.

Uitzondering zijn een paar machines die veel kracht vragen. 

Dit alles voor u om stil en zo milieuvriendelijk  mogelijk te werken. Op deze manier probeer ik uw en mijn ecologische voetafdruk zo klein mogelijk te houden.