Rosa Open Arms
authentiekhovenier
 

Bodem in Balans

na goede bodembewerking optimale groei.

Het eerste dat ik doe is kijken hoe de bodem is opgebouwd. D.m.v. guts- en grondboring en zuurgraad onderzoek (Ph) komt al veel informatie vrij over de bodem. 

Er kan eventueel een uitgebreid bodem- en bemestingsonderzoek plaatsvinden (laboratorisch). Aan de hand hiervan krijgt u een uitgebreid advies. Ik werk met producten van PHC-plant health care - Servaplant - EM - (effectieve microbacteriën) en lavameel die zeer gunstig voor het bodemleven zijn.

Als het complexe maar buitegewoon interessante bodemvoedselweb niet in balans is , kan beplanting niet optimaal groeien.

Nagenoeg alle plantenziekten worden veroorzaakt door bodemproblemen. Wil beplanting in uw tuin niet groeien, dan zit de oorzaak heel vaak in de bodem. Dit is op te lossen, niet altijd direct maar met inzet van de beschreven middelen kan de bodem zich gaan herstellen.

Het is goed om met organische meststoffen te werken omdat deze het zeer complexe en magnifieke bodemleven niet verstoren.

Zo is het zonder meer beter de grond zo min mogelijk te beroeren (liever niet spitten maar woelen). Met deze bodem- en bemestingsinformatie is een goed en uitgebalanceerd plantadvies en/of beplantingsplan te maken. Zonder deze informatie is het gokken en kunnen er verkeerde keuzes gemaakt worden, die tot teleurstellingen leiden.