Rosa Open Arms
authentiekhovenier
 

Bodem in Balans

na goede bodembewerking optimale groei.

Bodem: Het begin bij iedere tuin is kijken hoe de bodem is opgebouwd. D.m.v. guts- en grondboring en zuurgraad onderzoek (Ph  komt al veel informatie vrij over de bodem. 

Er kan  eventueel een uitgebreid bodem- en bemestingsonderzoek plaatsvinden (laboratorisch). Aan de hand hiervan krijgt u een uitgebreid advies.Ik werk met producten van PHC-plant health care - servaplant - EM - (effectieve microbacteriën) en lavameel   die zeer gunstig voor het bodemleven zijn.

Als het complexe maar buitegewoon interessante bodemvoedselweb niet in balans is , kan beplanting niet optimaal groeien.

Bodemproblemen - nagenoeg alle plantziekten zijn bodemproblemen.  Wil beplanting in uw tuin niet groeien , dan zit de oorzaak heel vaak in de bodem . Dit is op te lossen , niet altijd direct maar met inzet van de beschreven middelen kan de bodem zich herstellen.

Het is goed om met organische meststoffen te werken omdat deze het zeer complexe en magnifieke bodemleven niet verstoren.

Zo is het zonder meer beter de grond zo min mogelijk te beroeren (liever niet spitten maar woelen). Met deze bodem- en bemestingsinformatie is een goed en uitgebalanceerd plantadvies en/of beplantingsplan te maken. Zonder deze informatie is het gokken en kunnen er verkeerde keuze`s gemaakt worden, welke tot teleurstellingen leiden.