Rosa Open Arms
authentiekhovenier
 

Als we de bodem herstellen, die vaak verwaarloosd is, dragen we bij aan klimaatherstel.

Door geen kunstmest en bestrijdingsmiddelen meer te gebruiken en natuurlijk te tuinieren kan het bodemleven hersteld worden.

Vaak is het nodig om effectieve microbacteriën, schimmels en organisch materiaal aan de bodem te geven om het herstel in gang te zetten.

Als het prachtige en noodzakelijke  bodemleven weer in orde is kunnen planten en micro-organismen optimaal de koolstof (CO2 dus ook uitstoot)) uit de lucht halen. 

Deze koolstof zorgt voor de groei van planten en een deel wordt opgeslagen in de bodem. 

De micro-organismen gebruiken deze koolstof om alle benodigde elementen uit de grond voor de planten beschkbaar te maken.

Tuineigenaren hebben hun deel aan klimaatherstel binnen bereik door bodemherstel toe te passen en hun tuin groen in te richten.

 Zie de docu "Kiss  the Ground" voor meer inspiratie.  www.kisstheground.com