Rosa Open Arms
authentiekhovenier
 

Grasonderhoud

Gras onderhoud

Grasverzorging:  Na veel vragen  over gras te hebben gekregen heb ik een grasprogramma ontwikkeld. Hierbij maak ik gebruik van methode`s van golf, landbouw en het hoveniersambacht. Altijd wel vanuit de basis -de staat van de bodem - het liefst na bodemanalyse om gericht te kunnen handelen.

 

Afhankelijk van de bodem-storende lagen, verslemping- is het goed om in het voorjaar -niet te vroeg i.v.m. bodemtemperatuur- te verticulteren. Vervolgens is het mogelijk zomers en/of in het najaar te beluchten met een hollepijp -beluchte, Zo komt er meer lucht in de toplaag en betere doorworteling en afwatering. 

Bemesten 3 tot 6 keer -afhankelijk van bemestingsadvies en grondsoort-.Bij een uitgebalanceerd grasverzorgingsprogramma is het mogelijk hiermee een fraaie grasmat te verkrijgen. Regelmatig maaien, 1 x per week houd het gazon in goede staat .

On -of niet gewenste- kruiden zijn signalen voor de bodemgesteldheid en de zijn d.m.v.  het bovengenoemde programma bij te stellen , echter een totaal onkruidvrij gazon is nagenoeg niet haalbaar .

De benodigde machines hiervoor bezit ik, grasmaaier-op accu en motorisch- , verticuteermachine met veerpennen of vaste messen of klepels en een prikrol om de toplaag te beluchten en voor te bereiden om door te zaaien te zaaien, hollepijp- beluchtingsmachine, gazonwals, sleepnet.